Ons onderwijs

 

Veel methodes gaan uit van basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof. Wij beginnen meestal met een klassikale instructie. Een deel van de leerlingen gaat daarna zelfstandig aan het werk. Andere kinderen krijgen nog extra uitleg. Er zijn ook kinderen die meer aankunnen. Zij krijgen naast de basisstof nog verdiepingsstof aangeboden.  

Vorderingen van uw kind

Wij houden de ontwikkeling van uw kind bij door te observeren en te toetsen.

Observeren 
Bij de groepen 1 en 2 maken wij gebruik van het observatiepakket van Kleuterplein. In hogere groepen kan uw kind ook geobserveerd worden, bijvoorbeeld om te kijken hoe hij zich opstelt in een groep of hoe zijn werkhouding is.

Toetsen
Wij gebruiken toetsen om de vooruitgang van uw kind te meten en te analyseren hoe het onderwijs in onze groepen ervoor staat. Wij nemen vanaf groep 3 toetsen uit de methode af, de zogenoemde methodegebonden toetsen. Ook gebruiken wij toetsen die niet bij een bepaalde methode horen, de zogenoemde methodeonafhankelijke toetsen. Zo kunnen wij niet alleen het niveau van uw kind vaststellen, maar ook onze resultaten vergelijken met andere basisscholen. De methodeonafhankelijke toetsen die wij gebruiken zijn de Cito-toetsen en vanaf groep 2 worden deze afgenomen.

Oudergesprekken en rapporten

In groep 1 krijgen de kinderen een rapport per jaar. Vanaf groep 2 ontvangen zij twee rapporten per jaar. Op de tienminutenavond vinden de rapportgesprekken plaats. Dan bespreken wij de vorderingen van uw kind. Soms nodigen wij u eerder uit, omdat wij merken dat uw kind ons opvalt. Als u tussentijds een gesprek met de leerkracht wilt, dan kunt u voor of na schooltijd een afspraak maken.

Terug

Cort Van Der Lindenlaan 1

1412 BW Naarden

035-6941362

info@nullcomeniusschool.nl