Comeniusschool 2.0

Comeniusschool 2.0

Onder de noemer 2.0 werken wij continue aan het moderniseren van ons onderwijs aan kinderen die in de 21e eeuw leven en gaan werken. Hieronder een aantal grote vernieuwingen.

Werken met chromebooks De school werkt met chromebooks. De kinderen werken hierop, vooral met programma Muiswerk.  

Continurooster  De Comeniusschool werkt met een continurooster. Een continurooster houdt in dat alle kinderen op school blijven tussen de middag en 's middags eerder uit zijn. De school heeft hiervoor gekozen omdat het continurooster zorgt voor meer rust gedurende de lesdag en de mogelijkheid om het pedagogisch beleid de gehele dag vorm te geven zonder onderbreking. Op de Comeniusschool gaan alle groepen evenveel naar school, alle kinderen hebben de woensdagmiddag vrij.

De schooltijden zijn als volgt:

maandag      08.45 - 14.45

dinsdag        08.45 - 14.45

woensdag     08.45 - 12.30

donderdag    08.45 - 14.45

vrijdag         08.45 - 14.45

Naschoolse activiteiten  Op de Comeniusschool worden verschillende naschoolse activiteiten aangeboden. Deze activiteiten vinden na schooltijd plaats in de school.  Schaken, Mad Science, dansen en muziek, het wordt allemaal aangeboden. Ouders betalen zelf voor deze activiteiten.

Engels in alle groepen  Op de Comeniusschool wordt in alle groepen Engelse les gegeven. In de groepen 1 tot en met 4 wordt er spelenderwijs geoefend met de spreektaal. Vanaf groep 5 gaan de kinderen ook leren om Engels te schrijven. In de hoogste groepen komt de grammatica aan bod. De lessen worden gegeven met behulp van het digibord. De kinderen leren op deze manier het Engels op de juiste wijze. Een goede beheersing van de Engelse taal geeft de kinderen een voorsprong op het voortgezet onderwijs.

Terug

Cort Van Der Lindenlaan 1

1412 BW Naarden

035-6941362

info@nullcomeniusschool.nl