Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Verzoek om vrijstelling schoolbezoek

Indien u verlof wil voor uw kind dan dient dit, uiterlijk zes weken voor het aangevraagde verlof, bij de directie te zijn ingeleverd. Indien u korter dan zes weken van tevoren aanvraagt, kan de beslisssing vooraf niet worden gegarandeerd. Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet 1969 worden verleend. Indien u kinderen op verschillende scholen heeft, dan dient u op iedere school een apart formulier in te leveren.

 Onder het kopje 'documenten downloaden' vindt u een formulier om verlof aan te vragen. 

Terug

Cort Van Der Lindenlaan 1

1412 BW Naarden

035-6941362

info@nullcomeniusschool.nl