Visie Comeniusschool

Visie Comeniusschool

De Comeniusschool is een kleinschalige basisschool met een professioneel, enthousiast en toegankelijk team.  De school werkt met combinatiegroepen en de modernste methodes. Er is veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling van leerlingen. In alle g...

Lees verder

Ons onderwijs

  Veel methodes gaan uit van basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof. Wij beginnen meestal met een klassikale instructie. Een deel van de leerlingen gaat daarna zelfstandig aan het werk. Andere kinderen krijgen nog extra uitleg. Er zijn ook kin...

Lees verder

Comeniusschool 2.0

Comeniusschool 2.0

Onder de noemer 2.0 werken wij continue aan het moderniseren van ons onderwijs aan kinderen die in de 21e eeuw leven en gaan werken. Hieronder een aantal grote vernieuwingen. Werken met chromebooks De school werkt met chromebooks. De kinderen w...

Lees verder

Schoolbestuur

  Talent Primair vormt het bevoegd gezag van de Comeniusschool. De stichting is in 2010 opgericht en voortgekomen uit een fusie van 2 schoolbesturen; Stichting Primair en Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland. De besturenfusie komt voort uit de w...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Op de Comeniusschool werken we met een continurooster. De schooltijden zijn als volgt:                        Groep 1 t/m 8  ...

Lees verder

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Verzoek om vrijstelling schoolbezoek Indien u verlof wil voor uw kind dan dient dit, uiterlijk zes weken voor het aangevraagde verlof, bij de directie te zijn ingeleverd. Indien u korter dan zes weken van tevoren aanvraagt, kan de beslisssing vooraf niet...

Lees verder

Peuterspeelzaal Wollewietje

Peuterspeelzaal Wollewietje

Sinds augustus 2011 is er een peuterspeelzaal in onze school gevestigd. Met de komst van de peuterspeelzaal zijn we in staat om voor een doorgaande lijn en warme overdracht te zorgen voor de peuters die de peuterspeelzaal bezoeken. Ook is het makkelijk vo...

Lees verder


Cort Van Der Lindenlaan 1

1412 BW Naarden

035-6941362

info@nullcomeniusschool.nl